Unapredi svoje znanje iz marketinga u Mađarskoj! Global Talent je program stručnih plaćenih praksi u inostranstvu koji studentima i diplomcima pruža priliku za sticanje profesionalnog iskustva i lični razvoj u multikulturalnom okruženju i radom u kompanijama i institucijama širom sveta. U...

Opšte informacije Da li želite praksu tokom koje možete steći novo, praktično iskustvo i nove poslovne kontakte, usavršavati se, razvijati svoje radne potencijale i sposobnosti sa mladim i profesionalnim timom koji se iz dana u dan sve više razvija? Uslovi: Studenti...

Global Citizen program – program volonterskog iskustva u inostranstvu u okviru AIESEC organizacije nudi mogućnost studentima za učešće na projektu u Pragu, Češka. “Speak” je projekat u trajanju od 6 nedelja koju se realizuje u Češkoj. Cilj ovog projekta jeste da studenti...

Global Citizen program – program volonterskog iskustva u inostranstvu u okviru AIESEC organizacije nudi mogućnost studentima za učešće na projektu u Klužu, Rumunija. “Grow” je projekat u trajanju od 6 nedelja koju se realizuje u Rumuniji. Cilj ovog projekta jeste da studenti...

Global Citizen program – program volonterskog iskustva u inostranstvu u okviru AIESEC organizacije nudi mogućnost studentima za učešće na projektu u Karvini, Češka. “Edison” je projekat u trajanju od 6 nedelja koju se realizuje u Češkoj. Cilj ovog projekta jeste da studenti...

Global Citizen program – program volonterskog iskustva u inostranstvu u okviru AIESEC organizacije nudi mogućnost studentima za učešće na projektu u Klužu, Rumunija. “Discover” je projekat u trajanju od 6 nedelja koju se realizuje u Rumuniji. Cilj ovog projekta jeste da studenti...