Kao volonterka sam se priključila Centru E8 u novembru mesecu 2016. godine, kada je uveliko bila razvijena priča o Refletor teatru, u koju sam svesno i odgovorno uskočila. Na stvaranje nove...