Istraživanja su pokazala da nekim vrstama, poput muva i pasa, vreme teče sporijim tempom – što im pomaže da uteknu svojim predatorima… Pokušaj da stignemo muvu je težak, uprkos tome što...
Studija, koju je sproveo psiholog Ramani Durvasula na 1.000 osoba, pokazala je da postoje razlike u tipu ljudi koje piju određenu vrstu kafe. Istraživanje je ispitalo brojne tipove i atribute ličnosti, poput...
Ovo je Utvrđeni grad u Kovlonu (eng. Kowloon Walled City). U ovom delu grada Kovlona u Hongkongu, živelo je preko 33.000 ljudi, zbijeno u 350 zgrada, i sve to na površini...
Kako se među ljudima utemeljilo uverenje o najmaleroznijem danu u godini? Da li je reč o sujeverju ili tu ima još nečeg? Sujeverni ljudi bi rekli da danas ne bi trebalo...