Datum isteka: 22.01.2017 | Ističe za 1 dan

Program podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ Beogradska otvorena škola (BOŠ), uz podršku Švedske, poziva organizacije civilnog društva (OCD) i medije da se prijave za učešće u Programu podrške civilnom...

Datum isteka: 29.03.2017

Fondacija Tempus objavljuje Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+. Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, odnosi se isključivo na sledećih...

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava javnost da je objavila Kalendar konkursa za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2016. godini. Kalendar se objavljuje u cilju blagovremenog obaveštavanja organizacija civilnog...

Fond za otvoreno društvo raspisao je konkurs za prijem predloga projekata koji se podržavaju kroz redovne programe fondacije , i otvoren je cele godine. Od svog osnivanja, 1991.godine, Fond za otvoreno društvo je uložio 150 miliona dolara u podršku i realizaciju...

Evropska fondacija za mlade (EYF) je fond osnovan od strane Veća Evrope sa svrhom pružanja finansijske potpore za europske aktivnosti mladih. Fond ima za cilj podstaknuti saradnju među mladim ljudima u Evropi pružanjem finansijske potpore za aktivnosti kao što su promocija mira,...

POPOS donacije su osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva. KO? Neki primeri potencijalnih korisnika su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (ostale neprofitne organizacije) ali i lokalni organi...